Jiříkov, Staré Křečany a centrum národního parku Krásná Lípa

Publikováno: 31.1.2017 Autor: admin

Další města v okolí Rumburka.

Je další město, které by nemělo ujít vaší pozornosti. Je těsným sousedem města Rumburku a přes něj vedou zajímavé, i když náročné cyklistické trasy přes Království do Šluknova.

Dnešní Jiříkov vznikl ze staré farní vsi. S rozvojem plátenictví se obec rozrostla a roku 1753 byla povýšena na městys. Městem se pak Jiříkov stal až v roce 1914 a v témže roce získal i městský znak se svatým Jiřím na bílém koni. Toto příhraniční město se rozkládá při toku Jiříkovského potoka a levého břehu Sprévy, která tvoří státní hranici a přímo sousedí s německými městy Ebersbach a Neugersdorf. Mezi Jiříkovem a Ebersbachem vede velmi příjemná turistická stezka.

Turisticky nejvýznamnější částí Jiříkova je Filipov, který je též nazýván Lurdy severních Čech. 13ledna 1866 zde došlo k zázraku, ke zjevení Panny Marie a uzdravení na smrt nemocné Magdaleny Kadrové. Od té chvíle domek této ženy navštěvovaly stovky věřících, a tak v roce 1870 - 75 byl na jeho místě vybudován pseudorománský kostel Panny Marie Pomocné, který v roce 1926 obdržel rozhodnutím papeže titul "Basilica minor".

Kromě tradičních filipovských poutí je tento kostel vyhlášený svou fantastickou akustikou a díky tomu pořádáním koncertů vážné hudby.
Příroda Šluknovského výběžku je ojedinělá svou krásou a proto byl na části tohoto území vybudován Národní park České Švýcarsko.

Obec se nalézá na západním úpatí Lužických hor a je tvořena obcemi Staré a Nové křečany, Brtníky, Panský, Kopec a Valdek. Starými a Novými Křečanami procházela v ranném středověku Solná stezka. V roce 1633 byla obec zpustošena Švédy a Sasy a nová obec vznikla až v roce 1686. Obci dominuje kostel sv. Jana z Nepomuku jehož raritou je tzv. chlebová klenba. Tou se pyšní jen čtyři kostely v celé České republice. Osvěžení nabízí i koupání v rybníce Havlák, ale hlavně nádherná vycházka k pramenům říčky Mandavy.
Obce Brtníky a Kopec, které jsou součástí Starých Křečan, leží svou nejkrásnější částí v NP České Švýcarsko a nabízejí turistům okouzlující pohledy na členité sklaní a lesní scenérie jako je například Vosí vyhlídka, Soví vyhlídka, Brtnické ledopády, nebo Písečná brána, které se také říká rozcestí Na hvězdě. Křižuje se tu totiž šest cest, a proto rozcestí připomíná hvězdu. Jedna z cest vede do Velkého Pruského tábora, další do Smolného dolu, ke Štermerově dolině, Krastlově dolině, Wernerově dolině a poslední na hrad Šternberk. NA tomto místě kdysi stával lovecký zámeček, který nechal postavit v letech 1771 - 1774 hrabě Salm - Refferscheid a nazval jej podle své manželky Valburgy Šterneberkové. Zámeček byl v roce 1995 zbořen.
Projdete-li od Hvězdy vpravo dolů Wernerovou dolinou přijdete asi po pěti minutách k místu připomínajícímu přírodní divadlo. Odtud tedy i název Skalní divadlo. V zimě se tu tvoří Velká ledová opona až 24 metry dlouhá a někdy až trojitá.
Turisty je hojně navštěvovaný i Brtnický hrádek, který byl vybudován k ochraně obchodníků vezoucích své zboží po zdejších obchodních stezkách. Ve 14. století byl tento hrádek, jako jeden z mnoha zničen, protože se v něm usadili loupeživí rytíři, kteří místo aby obchodníky chránili, sami je přepadávali a vraždili. Turisty jistě zaujme i Velký Pruský tábor, což je místo, kde hledali úkryt místní obyvatelé. Každé vojsko, které putovalo z Čech nebo do Čech přes toto území, muselo domorodé obyvatelstvo krmit a vyživovat. Pokud to neudělalo, sebrali vojáci obyvatelům i to poslední, co jim zbývalo k živobytí, drancovali a zabíjeli. Obyvatelé se tedy před vojáky začali schovávat v hlubokých lesích a brali s sebou veškerý svůj skromný majetek. Velký Pruský tábor byl jedním z takovýchto úkrytů, do kterého se vešlo až dvě stě osob. Hlídky v okolí varovaly obyvatelstvo před procházejícím nepřítelem. U schodů do tábora se nachází malý křížek, který svědčí o tom, že se zde narodilo dítě, které však brzy po porodu zemřelo.

Centrem Národního Parku České Švýcarsko je jedno z nejkrásnějších měst Šluknovského výběžku.

K tomuto městečku ležícímu v údolí říčky Klinice patří obce Krásný Buk, Kamenná Hůrka Dlouhý důl, Hely, Kyjov, Zahrady, Vlčí Hora a Sněžná.
Přesné záznamy o jejím vzniku chybí, jisté je však to, že již ve dvanáctém století přišlo do těchto míst asi třicet kolonizátorských rodin z Durynska po staré kupecké cestě. Tehdejší správce Brychta jim vykázal místo pro usídlení a to v blízkosti krásné lípy. Odtud tedy pochází i název obce. V 15. století patřila obec Schleinitzům, později Wartenberkům a Kinským, na městys byla povýšena v roce 1731, na město v roce 1870.
První dřevěný kostelík zde byl vybudován již v roce 1142, ale ten byl vypleněn v roce 1339. Dnes dominuje městu kostel sv. Máří Magdaleny z roku 1754.
NA Křinickém náměstí č. 254/4 v centru města je otevřeno Muzeum v nejstarším domě v katastru města, postaveném po roce 1729
Tento dům, nazývaný podle zdejšího malíře Augusta Frinda, je nejstarším dochovaným domem v Krásné Lípě. Od roku 1785 jej celé století obýval významný rod lékařů Zillichů a bývala zde ordinace. Od 2. světové války dům chátral, po roce 1991 byl opraven soukromými majiteli a v roce 1995 v něm otevřeli regionální muzeum Českého Švýcarska a Krásnolipska se stálými expozicemi z dějin turistiky a s dobovými fotografiemi města a okolí. Dům se zachoval jako jediný dřevěný objekt na náměstí, reprezentuje domy s podstávkou a hrázděným patrem, které jsou pro zdejší krajinu charakteristické. Pozoruhodné je, že byl považován za dům městského charakteru a v době biedermeieru byl vyzdoben zvnějšku i uvnitř vzácnými omítkami. Dům je významnou památkou města.

Expozice muzea:
historie turistiky kraje, lidová architektura "dům s podstávkou", Národní park České Švýcarsko, historie Krásnolipska a okolí, historie turistiky, sklářství
každoročně je tématicky obměňována expozice v "salónu" - obrazy malíře Frinda, historie porodnictví a další
Muzeum se nachází v prvním patře, v přízemí je zřízena cukrárna, jejíž návštěvou si můžete zpříjemnit prohlídku. Sezónní otevírací doba. Prodej pohlednic, map a regionálních suvenýrů.

Městský park v Krásné Lípě poskytuje odpočinek místním i turistům Rozprostírá se na jihozápad od náměstí , jeho rozloha činí více jak 10 ha a byl založen roce 1897. Nachází se zde mnoho vzácných dřevin jako např. korkovník amurský, jedlovec kanadský, líska turecká, jedle kavkazská. Park je krajinářský, z 2. poloviny 19. století. V parku se nachází socha lva, rybník Oko s ostrůvkem, meandrující potok s malými tůňkami a městský hřbitov s novorenesančním mauzoleem.

Z Krásné Lípy vedou krásné procházky, delší i kratší, náročné i pohodové. Jedna z cest vede do obce Krásný Buk, kde najdete u studánky zbouranou tovární budovu a vedle bývalou vilu. To byla vila továrníka Jegra, který zde kdysi vyráběl pověstné teplé spodní prádlo s dlouhým vlasem. Starší si možná pamatují na pověstné "Jegrovky" a na slogan: "Každý Čech a každý Negr nosí spodky značky Jegr."
Cestou od jegrovy továrny dojdete na rozcestí, kde začíná zelena turistická značka. Půjdete-li po červené, dojdete k bývalému hradu Krásný BUk. Dnes tam již najdete jen hradní příkop a val, na němž kdysi stávala hradní věž. Hrad byl vybudován ve 13. století na území pánů z Michalovic a měl chránit kupeckou stezku ze saského Hosteinu do Žitavy. Byla také jedním z řady podobných hradů rozmístěných po celé stezce. Po roce 1319 však získali do držení hrad Wartenberkové, kteří místo aby kupce chránili, tak je přepadávali a olupovali. Města, která byla znemožněním obchodu nejvíce postižena, vytvořila jakousi koalici a společnými silami dala dohromady silné vojsko, které proti loupeživým rytířům zaútočilo. Loupežníci byli zlikvidováni a jejich hrady zničeny.

V blízkosti Krásné Lípy se nachází nejkouzelnější údolí Šluknovska - Kyjov. Tato malá obec byla založena v 17. století v souvislosti s těžbou rud, které se v okolí nacházely. Bývalo tu též mnoho mlýnů a pil, nejznámější byl Dixův mlýn na začátku Kyjovského údolí. NA silničce je tabule s jeho popisem. Po žluté značce dojdete k ubytovně Petra a odsud uvidíte malou Kyjovskou přehradu sloužící k rekreaci.
Nejkrásnějším úsekem z celého okolí je bezesporu Skalní stezka, která je asi jen jeden kilometr dlouhá. Začíná za ubytovnou Petra mezi dvěma ploty, což je první úskalí této dobrodružné výpravy. Je totiž velmi úzká a kdo jí neprojde, neprojde později ani Úzkými schody na Kyjovském hrádku. Po projití brankou mezi ploty dojdete na Kinského vyhlídku, která dostala název po pánech Kinských, kteří nechali tuto stezku vybudovat. Nyní projdete Nebeskou branou na Terasu, po ní projdete kolem Strašidelné jeskyně ke skalnímu útvaru Kočka a Pes. Hned za nimi projdete Pekelnou branou do Čertovy doliny a sejdete k Sýrovému potoku. Ten přejdete a stoupáte ke Skalním bratrům, na jejichž vrcholu je skalní vyhlídka s výhledem do Kyjovského údolí.

Po krátkém odpočinku sejdete zpět na cestu a budete pokračovat Medvědí stezkou do Lvího doupěte, za kterým je Kateřinská rokle. Při sestupu se podívejte napravo, kde uvidíte Obří hlavu. V Kateřinské rokli býval skluz na dřevo. Vy však nyní budete stoupat po Historických schodech do sedla pod Kyjovským hrádkem, kde odbočíte doprava a dostanete se na plošinku, kde je odpočívadlo. Cestou si všimněte zářezů ve skále, kdysi tu bývala Branka. Také se můžete podívat vpravo pěšinkou na Východní hlásku, kde je opět malý pohled do údolí. Vraťte se pak k odpočívadlu a pokračujte po značce na Úzké schody. Cestou uvidíte zbytky místností Kyjovského hrádku. Po sejití schodů se dostanete na malou plošinku připomínající Vikingskou loď. Po jejím projití můžete vystoupat k praporku, kde bývala Západní hláska. POZOR! Pro děti je toto místo nebezpečné. Potom již sejdete na Terasu a po ní do Čerstvé doliny a vpravo do Kyjovského údolí. V Čerstvé dolině se nachází skalní útvar Klenotnice, kde prý byl ukryt loupežnický poklad.

Kyjovské údolí je turisticky velmi atraktivní. Již v dávných dobách tudy vedla obchodní a poštovní cesta ze Saska do Žitavy. O její bezpečnost se staraly posádky tří hrádků - Kyjovského, Brtnického a Vlčího. Před II. světovou válkou tudy dokonce jezdil autobus do Drážďan, dnes je tu jen pěší zóna s hraničním přechodem v bývalé Zadní Doubici. Tato část je hojně navštěvována po celý rok, zejména však v zimě, kdy se zde tvoří krásné ledové útvary. K nim patří i Ledová jeskyně vil, nebo Vinný sklípek pod silnicí pod Kyjovským hrádkem. Jeho název je odvozen od tvaru vchodu, který se podobá demižonu. Sklípek však není přístupný, protože je zatopen. Cestou od sklípku dolů ke Křinici narazíte na Kamenný most. Nepřehlédněte pamětní tabuli na památku bratří Bienertů, kteří byli zákeřně zavražděni v roce 1990. Byli to významní průkopníci turistiky v našem kraji.
Říčka Křinice pramení pod obcí Studánka, protéká Krásnou Lípou, Krásným Bukem, Dlouhým Dolem a Kyjovem. V Zadní Doubici tvoří sedmikilometrovou státní hranici. V Bad Schandau se vlévá do Labe. Její tok je dlouhý přibližně 40 kilometrů.