Z Dýmníku do Zahrad

Publikováno: 31.1.2017 Autor: admin

Pokud půjdete od restaurace na Dýmníku stále po žluté značce dál, dojdete krásnou lesní cestou, lehce zvlněnou a bez stoupání až do obce Zahrady.
Cestou budete přecházet přes křižovatku silnic do Nových Křečan, Krásné Lípy a Brtníků. Její zvláštností je to, že stojí na rozvodí Severo - Baltském. Při pohledu ve směru vaší cesty teče voda po vaší pravé ruce do Baltského moře a voda nalevo do Severního moře.

V obci Zahrady, která je součástí města Krásná Lípa, doporučujeme návštěvu soukromé zahrady u Schnitnerů, kde dostanete odborný výklad o zdejší geologické mapě. Je to snad jediná takto zpracovaná geologická mapa hornin v Evropě. K této mapě se dostanete, pokud budete pokračovat dál po žluté značce až k ukazateli, který vám cestu ke Schnitnerům ukáže. Zahrada je otevřená od 15. května až do 30. září.
Cestou jistě zavadíte o takzvanou Žebráckou kapli, ke které se váže pověst o chudém žebrákovi, který v těchto místech zemřel. NA jeho přání a za peníze, které u něho byly nalezeny, byla tato kaplička postavena a na ní byla vyobrazena žebrákova podobizna.